Lantbruk

Lantbruk

Vi erbjuder lantbrukstjänster såsom

  • rundballspressning
  • flytgödselkörning
  • grässlåtter
  • grönyteputsning
  • plöjning
  • försäljning & transport av rundbalar